O uczelni
 

Biblioteka WSE w Bochni posiada w swoich zbiorach publikacje z dziedziny: bankowości, ekonomii, finansów, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, informatyki i zarządzania oraz szereg pozycji związanych z różnymi innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki. Księgozbiór jest na bieżąco wzbogacany o najbardziej aktualne pozycje związane z tymi dziedzinami i uzupełniany o nowe egzemplarze pozycji najczęściej wykorzystywanych przez studentów i pracowników. Księgozbiór jest też stale poszerzany dzięki darom instytucji współpracujących z Uczelnią, a także o pozycje stanowiące dar pracowników naukowych WSE w Bochni.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z biblioteki mogą korzystać studenci i pracownicy WSE w Bochni oraz - na odrębnych zasadach - inne osoby, szczególnie czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

2. Książki, które biblioteka posiada w jednym egzemplarzu, czasopisma, katalogi, raporty itp. udostępniane są wyłącznie na miejscu, tj. w czytelni biblioteki.

3. Książki i inne publikacje, które biblioteka posiada w dwóch lub większej liczbie egzemplarzy mogą być wypożyczone na zewnątrz – jednorazowo do trzech woluminów – na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Okres ten może zostać skrócony w przypadku dużego zapotrzebowania na określoną pozycję.

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 • środa 11.00-15.00
 • piątek 12.00-15.00
  w czasie zjazdów dodatkowo:
 • piątek 14.00-18.00
 • sobota 10.00-14.00
 • niedziela 11.00-13.00

Uczelnia prowadzi stałą prenumeratę czasopism dostępnych w Czytelni Biblioteki. Są to tytuły:

 • Bank
 • Bank i Kredyt
 • Biuletyn Bankowy
 • Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
 • Ekonomista
 • Gazeta Prawna
 • Nowe Życie Gospodarcze
 • Polityka społeczna
 • Forbes Profit
 • Problemy rachunkowości
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rzeczpospolita
 • Samorząd Terytorialny

W Czytelni dostępne są również publikacje elektroniczne na CD-romach, Poradniki, Zeszyty Naukowe - własne, wydawane przez WSE w Bochni - jak i przez inne ośrodki naukowe. Studentom udostępniana jest komputerowa baza aktów prawnych LexPolonica, zapewniająca łatwy i szybki dostęp do najbardziej aktualnych przepisów prawa.

Biblioteka WSE prowadzi:

- współpracę z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Wiktora w Bochni oraz
- wymianę publikacji naukowych z uczelniami ekonomicznymi w kraju.

Podstawę współpracy z ww. bibliotekami w Bochni, które posiadają gromadzony od wielu lat bogaty księgozbiór z zakresu ekonomii i gospodarki, są umowy - porozumienia zawarte przez WSE w Bochni z tymi instytucjami.

Biblioteka wyposażona jest w profesjonalny biblioteczny programem komputerowy BIBLOS. Przy wykorzystaniu tego programu prowadzona jest pełna dokumentacja zbiorów oraz ewidencja pracy biblioteki, w tym pełna rejestracja wszystkich niezbędnych informacji o wypożyczonych książkach i czytelnikach, którzy je wypożyczyli. Program umożliwia wyszukiwanie informacji na wiele różnych sposobów: wg autora, tytułu, sygnatury, klucza tematycznego, słów kluczowych, numeru ISBN i wielu innych.

Pobierz listę zbiorów biblioteki:
- wg autora
- wg tytułu

Studenci uczelni mogą takrze korzystać z zasobów
Wirtualnej Biblioteki Nauki

 
Powrót