O uczelni
 
WSE w Bochni wydaje cyklicznie Zeszyty naukowe pod nazwą

Folia Oeconomica Bochniensia

W zeszytach publikowane są wyniki prac naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz osób współpracujących z WSE w Bochni. Każdy artykuł recenzowany jest przed dopuszczeniem do druku przez niezależnego naukowca z danej dyscypliny, zaś egzemplarze kolejnych zeszytów przekazywane są do wszystkich bibliotek w Polsce gromadzących pozycje z zakresu ekonomii. Zeszyty są także dostępne w sprzedaży w wybranych księgarniach naukowych, np. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27

Uczelnia wydaje także co roku katalog – album pod nazwą

ABSOLWENCI 200...

ze zdjęciami absolwentów z danego rocznika i informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczeń i umiejętności praktycznych, w tym znajomości języków obcych, programów komputerowych itp. oraz dotychczasowej pracy zawodowej. Jest on nie tylko pamiątką dla otrzymujących go absolwentów lecz także – jako publikacja przekazywana przez uczelnię do instytucji i innych jednostek współpracujących z uczelnią – formą promocji absolwentów, mogącą mieć wpływ na przebieg ich dalszej kariery zawodowej.

Zasady postępowania w sprawach związanych z wydawaniem Zeszytów Naukowych Folia Oeconomica Bochniensia


 
Powrót