Dla studentów
 
W skład Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zwanej dalej Prezydium Rady wchodzą:

 • Katarzyna Szewczyk – przewodnicząca Rady
 • Tadeusz Wnęk – zastępca przewodniczącego Rady
 • Paulina Bołd – sekretarz Rady
 • Izabela Kociołek – skarbnik Rady
W skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego, zwaną dalej Komisją Rewizyjną wchodzą:
 • Danuta Chwastek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Paweł Łacny
 • Karolina Mus

 • Regulamin Samorządu w StSW
 •  
  Powrót