BUO
 


Bocheński Uniwersytet Otwarty przy WSE w BochniOd marca 2008 roku przy WSE w Bochni prowadzi działalność Bocheński Uniwersytet Otwarty (BUO).


Inicjatywa utworzenia Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego jest praktycznym wyrazem realizacji misji WSE w Bochni, obejmującej m.in. aktywizację intelektualną środowiska mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, poprzez stworzenie platformy przekazu i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich chcących wiedzieć więcej. Jest wyrazem promocji przez WSE w Bochni kształcenia ustawicznego i wspierania działań temu służących. BUO stwarza, głównie osobom w wieku dojrzałym, możliwość zarówno poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań jak i nawiązywania i zacieśniania kontaktów. Między innymi, ułatwia i wspomaga dalszą aktywność intelektualną osób kończących pracę zawodową, niezależnie od zdobytego wcześniej wykształcenia.

Ogólne zasady studiów w Bocheńskim Uniwersytecie Otwartym


Słuchaczem BUO może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, która pragnie systematycznie poszerzać wiedzę i umiejętności, akceptująca zasady studiów w BUO określone przez WSE w Bochni.

Zajęcia odbywają się w cyklach dwusemestralnych - w semestrze zimowym i letnim, w siedzibie WSE w Bochni przy ul. Trudnej 1.

Wpis na listę słuchaczy następuje na podstawie deklaracji, pod warunkiem wniesienia opłaty w kwocie ustalanej przed rozpoczęciem roku akademickiego. O przyjęciu w poczet słuchaczy BUO decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeden semestr obejmuje 7 spotkań odbywających się w co drugą środę (z wyjątkami wynikającymi z dni świątecznych), w semestrze I (zimowym) w godz. 17.00-19.15, z przeznaczeniem: 90 min. – wykład, 30 min. – dyskusja, a w semestrze II (letnim) w godz. 18.00 – 20.15. Z uzasadnionych powodów liczba zajęć w semestrze może ulec zmianie. Zajęcia obejmują ciekawą i aktualną tematykę z różnych dziedzin wiedzy: ekonomii, geografii, historii, medycyny, filozofii itp.

Słuchacze otrzymują legitymację, a na zakończenie roku akademickiego - certyfikat. .

Słuchacze mogą korzystać bezpłatnie, w wyznaczonych godzinach, z bazy dydaktycznej uczelni, w tym z biblioteki oraz sali komputerowej z dostępem do Internetu.

Słuchacze tworzą swój samorząd, który reprezentuje ich w kontaktach z władzami uczelni i może inicjować oraz organizować różne formy aktywności słuchaczy, np. w ramach sekcji zainteresowań.

Przewiduje się możliwość organizowania kursów, np. językowych czy z zakresu technologii informacyjnej, za dodatkową odpłatnością zależną od rodzaju kursu i liczby uczestników.

W dużej mierze zakres i formy działania BUO zależą od inicjatywy słuchaczy, ich aktywności i działań na rzecz tworzonej przez nich społeczności.


 
Powrót