BUO
 


Bocheński Uniwersytet Otwarty przy WSE w BochniRekrutacja na rok akademicki 2012/2013

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy BUO jest:

  • wypełnienie i złożenie w sekretariacie WSE w Bochni deklaracji (formularze dostępne na miejscu w godzinach dyżurów oraz do pobrania w Internecie na stronie www.wse.bochnia.pl),
  • wniesienie opłaty w kwocie 60 zł/semestr (w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie semestru opłata nie podlega zwrotowi).

    Deklarację należy złożyć i wnieść opłatę za 1. semestr w terminie do 17 października 2012 roku.

    Uwaga: warunkiem uruchomienia zajęć w danym semestrze jest spełnienie ww. warunków przez odpowiednią liczbę osób.  • Pobierz formularz .....
  •  
    Powrót