SPOTKANIE OPŁATKOWE W WSE

W poniedziałek 17 grudnia odbyło się w Auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni uroczyste SPOTKANIE OPŁATKOWE.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Rady Patronackiej, Senatu, kadra i pracownicy WSE, studenci oraz inni goście.

Wśród zaproszonych znaleźli się: Burmistrz Miasta Bochni - Bogdan Kosturkiewicz, oraz dwaj jego zastępcy: Gustaw Korta i Bogdan Szumański. Na spotkanie przybył również Starosta Bocheński - Jacek Pająk, Dyrektor PKO BP - Michał Pilarski, Dyrektor PKO SA - Łukasz Szymla, zastępca Wójta Gminy Bochnia - Eugenia Ignacyk, Komendant Policji - Marek Rudnik oraz Jerzy Bierzychudek i Komendant Straży Pożarnej - Krzysztof Kokoszka. W spotkaniu wzięli również udział: Piotr Skoczek - Red. Naczelny miesięcznika „Ziemia Bocheńska”, Dorota Rzepka - Dyrektor Biblioteki Miejskiej, Stanisław Bukowiec - Prezes BKS oraz Marek Bzdek - Dyr. Zespołu Szkól Mechanicznych.

Pan Rektor WSE Ryszard Szewczyk powitał uroczyście zebranych gości.

Kilku spośród Gości zabrało głos składając życzenia świąteczne oraz noworoczne na ręce Rektora.

Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy ufundował dla WSE dotację w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, zaś czek w jego imieniu wręczyła Panu Rektorowi, Pani Eugenia Ignacyk.

Redaktor Naczelny miesięcznika „Ziemia Bocheńska” pan Piotr Skoczek przekazał na ręce Rektora dar dla biblioteki, niezwykłą książkę: Stanisław Wyspiański „DZIEŁA MALARSKIE”. Publikacja ta ma charakter elitarny i dociera do ograniczonego kręgu Czytelników. Biblioteka WSE jest jedną z nielicznych instytucji, która będzie mieć tę pozycję. Książka otrzymała numer identyfikacyjny 115. Tekst do książki napisali: Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski, zaś indeks dr Stanisław Świerz. Książka ta została wydana przez Instytut wydawniczy „BIBLIOTEKA POLSKA” w liczbie 2.500 egzemplarzy z inicjatywy i pod kierunkiem Tow. Artystów Polskich „SZTUKA” jako tom II jej wydawnictw.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem. Później przyszła kolej na wspólną "Kolację Wigilijną".

Oprawę muzyczną stanowiły kolędy w wykonaniu Justyny Sumary i Agnieszki Struzik.

Goście przy pożegnaniu zostali obdarowani kalendarzami na rok 2008.

Galeria zdjęc:
 
Powrót