Odkłamywanie ekonomii – pierwsze koty za płoty

20 października br., we czwartek, został zainaugurowany w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni cykl otwartych seminariów zatytułowany „Odkłamywanie ekonomii.” Jest to inicjatywa rektora tej Uczelni, prof. dr hab. Ryszarda Szewczyka, który uznał, że warto zaprosić Bochnian ma wspólne rozważania o tej sferze naszego życia, na której podobno wszyscy się znają, a mianowicie o gospodarce i gospodarowaniu. Celem seminariów jest wspólna refleksja nad oficjalnymi i nieoficjalnymi teoriami ekonomicznymi i próba dotarcia do samej istoty tego, co nazywa się działalnością gospodarczą człowieka i do wynikających z tej refleksji prawd i praw.

Seminaria są bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych, bez względu na wykształcenie i zajmowane stanowiska. Jedynym warunkiem jest chęć uczestnictwa i respektowanie zasad dyskusji kierowanej przez prowadzącego seminarium, prof. R. Szewczyka. Tematem pierwszego spotkania były „Potrzeby i ich zaspokajanie.” Na najbliższym obędzie się dyskusja „O bogactwie i ubóstwie”. Każde kolejne będzie kontynuacją rozważań o sprawach wynikających z poprzedniego. W tym znaczeniu program seminarium nie ma ściśle określonych ram problemowych i czasowych. Według pierwotnych zamierzeń organizatora seminaria miały się odbywać w czwartki, ale większość obecnych uznała, że lepszym dniem na te spotkania będą środy. Począwszy więc od następnego, które odbędzie się 26 października, wszystkie kolejne będą się odbywać w środy o godzinie 18 w auli (sala 7 na I piętrze) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni przy ul. Trudnej 1. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którym chce się myśleć.

 
Powrót