Inauguracja roku akademickiego 2005/2006

W sobotę 1-go października 2005 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni zainaugurowała już szósty rok akademicki. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. W Bazylice Św. Mikołaja. Piękną oprawę uroczystości stanowił występ chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Nicolai. Podczas uroczystości w Oratorium Św. Kingi w poczet studentów oficjalnie przyjęto kolejnych 120 osób.

Rektor uczelni dr hab. Ryszard Szewczyk prof. WSE podczas swojego przemówienia podkreślał, że kierowana przez niego szkoła wyższa rozpoczynająca właśnie kolejny rok działalności, dała już przydatne i praktyczne wykształcenie dużej grupie studentów. Rektor podkreślił, że wysiłek wkładany w istnienie i rozwój tej instytucji oraz wsparcie udzielane jej przez władze miasta i powiatu nie idą na marne.

Rektor powiedział również, że uczelnia oferuje atrakcyjne specjalności. W WSE pracują wykładowcy o uznanym w kraju dorobku, są wdrażane nowoczesne programy nauczania. WSE w Bochni spełnia wszelkie standardy nakładane na szkoły wyższe, zaś Europejski System Transferu Punktów gwarantuje świadectwa uznawane w każdej szkole wyższej stosującej ten system na kontynencie. Można zatem studia zacząć w Bochni i skończyć w Brukseli, lub zacząć w Brukseli, a skończyć w Bochni.

Następnie mówił Burmistrz miasta Bochni Wojciech Cholewa. Zachęcał do nauki i potwierdzał, że istnienie jedynej w powiecie szkoły wyższej jest bardzo potrzebne. Dodał również, że w kierowanym przez niego Urzędzie Miejskim w miarę możliwości znajdowane jest miejsce na staże i praktyki dla studentów WSE.

Później przyszedł czas na uroczystą immatrykulacja, czyli „pasowanie na studenta” ponad setki osób, które w tym roku rozpoczną edukację na WSE. Po złożeniu przez nich ślubowania rektor kładł na prawym ramieniu każdego z nich berło, a zaraz potem Pani Dziekan wręczała żakom indeksy, w których przez najbliższe lata będą zapisywane ich postępy w nauce.

Uroczystość uświetnioną występem chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Nicolai zakończył krótki inauguracyjny wykład prof. Wandy Sułkowskiej dotyczący struktury wiekowej społeczeństwa oraz systemów emerytalnych.

Galeria zdjęc:
 
Powrót