Turniej Wiedzy Ekonomicznej

W sobotę odbył się Turniej Wiedzy Ekonomicznej. Pierwszy etap eliminacji odbył się w murach uczelni. Grupa uczniów którzy wykazali się odpowiednim poziomem wiedzy przeszła do etapu następnego, który odbył się na estradzie na Bocheńskim Rynku.

Laureatami w Turnieju Wiedzy Ekonomicznej okazali się:

  • Edyta Urych
  • Michał Siekacz
  • Katarzyna Pająk
    Zostali oni zwolnieni z opłat wpisowego, oraz z czesnego za pierwszy rok na łączną kwotę 4300 zł - każdy z laureatów.
  •  
    Powrót