BOCHEŃSKI UNIWERSYTET OTWARTY PRZY WSE W BOCHNI – INAUGURACJA 18-03-2008

 

Od 4 marca 2008 roku rozpoczął działalność Bocheński Uniwersytet Otwarty (BUO)
przy WSE w Bochni, zaś uroczysta inauguracja połączona z wręczeniem
LEGITYMACJI SŁUCZACZA BUO odbyła się we wtorek 18 marca 2008 roku w Auli WSE.

Inicjatywa utworzenia Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego jest praktycznym wyrazem realizacji misji WSE w Bochni, obejmującej m.in. aktywizację intelektualną środowiska mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, poprzez stworzenie platformy przekazu i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich chcących wiedzieć więcej. Jest wyrazem promocji przez WSE w Bochni kształcenia ustawicznego i wspierania działań temu służących. BUO stwarza, głównie osobom w wieku dojrzałym, możliwość zarówno poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań jak i nawiązywania i zacieśniania kontaktów. Między innymi, ułatwia i wspomaga dalszą aktywność intelektualną osób kończących pracę zawodową, niezależnie od zdobytego wcześniej wykształcenia.


Uroczystość otworzył Rektor Uczelni prof. dr hab. Ryszard Szewczyk.

Rektor powitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, wśród których między innymi znaleźli się: Bogdan Kosturkiewicz - Burmistrz Miasta Bochni, Jacek Pająk - Starosta Powiatu Bocheńskiego, Ryszard Najbarowski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Michał Pilarski - Dyrektor Banku PKO BP SA 01 w Bochni, Ewa Rachfalik - Dyrektor II LO w Bochni, Bogusław Wiśniewski - Agencja Rynku i Restrukturyzacji Rolnictwa, Helena Kurtyka - Rada Patronacka, Małgorzata Goryczka – Rada Patronacka.


Po powitaniu nastąpiło uroczyste wręczenie LEGITYMACJI SŁUCHACZA BUO.

Legitymacja powyższa upoważnia do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie BUO oraz do korzystania bezpłatnie, w wyznaczonych godzinach, z biblioteki oraz sali komputerowej WSE w Bochni wraz z łączem internetowym, a także z innych, oferowanych w ramach BUO, form edukacyjnych na zasadach określonych przez władze uczelni.


Następnie Rektor wręczył słuchaczom BUO książkę swego autorstwa pt: „Manowce keynesizmu”.

Teraz nastąpiła przerwa, w trakcie której Goście wraz ze słuchaczami BUO raczyli się kawą, herbatą oraz ciastkiem.


Zaś po przerwie odbył się wykład prof. Ryszarda Szewczyka, którego treścią były: „Rozważania o istocie potrzeby; co jest, a co nie jest potrzebą”.

Wykład zakończył się interesującą dyskusją na powyższy temat.


Galeria zdjęc:
 
Powrót