INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

 We środę 1 października odbyła się kolejna dziewiąta już inauguracja nowego roku akademickiego w bocheńskiej Alma Mater. Grono profesorskie, zaproszeni goście oraz studenci licznie zgromadzeni witali nadchodzący rok akademicki.

 

I znów zgodnie z tradycją Rektor „pasował na studentów” nowo przybyłych, zaś pani Dziekan wręczała indeksy. Szeregi studentów zasiliło stu dwudziestu żaków.

Najlepsi spośród studentów z poprzedniego roku - czterdzieści trzy osoby ze średnią od 5,75 do 4,25 - otrzymały stypendia naukowe.

Najlepszymi okazały się: Sabina Morońska - średnia z ostatnich dwóch semestrów – 5,0

Beata Dadej - średnia z ostatnich dwóch semestrów – 4,9


Mury uczelniane opuściło dziewięćdziesięciu siedmiu absolwentów, w tym z oceną bardzo dobrą na dyplomie trzynastu absolwentów. Wszyscy otrzymali dyplomy licencjackie, a najlepsi spośród nich wystąpili w togach.


Uroczystą inaugurację rozpoczęto Mszą Św. o godz. 17.00 koncelebrowaną w Bazylice Św. Mikołaja, zaś część oficjalna inauguracji odbyła się w Oratorium Św. Kingi.


Uroczystość inauguracji otworzył Rektor uczelni prof. dr hab. Ryszard Szewczyk witając wszystkich przybyłych na nią gości, wśród których znaleźli się:

  • Burmistrz Miasta Bochni - Bogdan Kosturkiewicz

  • Wiceburmistrz Miasta Bochni – Bogdan Szumański

  • Przewodniczący Rady Miasta Bochni - Jan Balicki

  • Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – prof. dr hab. Zenon
    Muszyński

  • Prof. dr hab. Anna Lubecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • Kustosz bocheńskiej Bazyliki Św. Mikołaja – ks. Prałat dr Zdzisław Sadko


Rektor powitał gorąco wszystkich przybyłych dyrektorów szkół z Bochni i okolicy, niewymienionych z nazwiska członków Rady Patronackiej WSE, oraz niewymienionych z nazwiska gości, nauczycieli akademickich WSE oraz studentów – w szczególności zaś studentów pierwszego roku. Rektor powitał również Chór działający przy Miejskim Domu Kultury w Bochni pod dyrekcją Macieja Kozłowskiego. Piękny śpiew tego chóru wzbogacił w czasie Mszy Św. przeżycia duchowe jej uczestników, oraz rozpoczął część oficjalną w Oratorium Św. Kingi podniosłym Gaude Mater Polonia.

Na koniec Rektor witając studentów Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, którzy rozpoczynają zajęcia drugiego semestru powiedział: „Na razie ich liczba jest dość skromna jak na tak duże i szacowne miasto, jakim jest królewsko-górnicza Bochnia, ale mam nadzieję, że zarówno oni sami, jak i wszyscy pozostali nasi goście rozpropagują w Bochni tę naszą bezinteresowną ofertę edukacyjną skierowaną do wszystkich dorosłych Bochnian i że w następnej edycji będziemy mieć problem, jak pomieścić wszystkich chętnych. Gorąco zachęcam wszystkich do skorzystania z bardzo urozmaiconego programu wykładów w tym otwartym Uniwersytecie”

W następnych słowach Rektor podkreślił, że: „Założyciele i kadra dydaktyczna naszej Uczelni bardzo cieszą się z tego, że większa niż rok temu grupa młodych ludzi zdecydowała się przyjść właśnie do nas. Znaczy to bowiem, że nasza decyzja sprzed lat o tym, aby założyć w Bochni szkołę wyższą, była trafna. Z faktu natomiast, że mimo niżu demograficznego, liczba młodych ludzi pragnących studiować w Bochni nie spada, wnosimy, że nasze starania o zapewnienie wysokiego poziomu studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni, przynoszą właściwe efekty. To bardzo cieszy i zarazem dowodzi, że warto stawiać sobie ambitne cele i dla ich osiągnięcia wymagać wiele od siebie i od innych”.

Dodał również, że: „Obecny rocznik jest drugim, który będzie studiować na pierwszym stopniu studiów tylko sześć semestrów. Wynika to z przyjęcia w skali kraju ujednoliconych systemów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z tzw. procesem Bolońskim”.

Mówiąc o szerokim programie pomocy materialnej Rektor podkreślił, że: „podobnie jak studenci w uczelniach państwowych nasi studenci dostają stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i różne zapomogi, a także – co mnie szczególnie cieszy – stypendia za wyniki w nauce. Za chwilę zobaczą Państwo tych, którzy na takie stypendia zasłużyli i dzięki temu – mimo że studiują na studiach płatnych – nie tylko nie muszą płacić czesnego z własnych kieszeni, ale jeszcze zostaje im trochę na różne drobiazgi”.

I dalej zachęcał studentów Rektor mówiąc: „Patrzcie młodzi i bierzcie z nich przykład; opłaca się dobrze uczyć, bo to przekłada się bezpośrednio na korzyści wymierne w złotówkach. Opłaca się dobrze uczyć także dlatego, że można wyjeżdżać na zagraniczne praktyki finansowane ze środków Unijnych. Nasi studenci biorą udział w takich praktykach organizowanych wspólnie z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie. Doświadczenia zdobywane w trakcie takich praktyk są na pewno doceniane przez pracodawców”.

Kończąc, Rektor złożył życzenia wszystkim studentom, dodając ”aby czas, spędzony w murach Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, był dla Was czasem rozwoju intelektualnego i duchowego, ale także, aby był czasem, który zawsze będzie kojarzył się z tym, co dobre i przyjemne. Wszystkim zaś tu obecnym przyjaciołom i sympatykom naszej Uczelni życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dobrej z nią współpracy na gruncie zawodowym”.

Nowy, dziewiąty z kolei rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni ogłaszam za rozpoczęty. Tradycja akademicka nakazuje wygłosić w takim wypadku formułę:


QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT,

czyli:

OBY TO BYŁO DLA DOBRA, SZCZĘŚCIA I POMYŚLNOŚCI


Następnie Rektor oddał głos gościom, spośród których przemówił Burmistrz Miasta Bochni - Bogdan Kosturkiewicz, zaś Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – prof. dr hab. Zenon Muszyński odczytał list gratulacyjny.

Następnie Przewodniczący Samorządu Studenckiego Marcin Michałowski powitał wszystkich, a szczególnie ciepło młodszych kolegów, studentów pierwszego roku.

Teraz Rektor odczytał pozostałe listy gratulacyjne, a mianowicie:

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Następnym punktem programu było ślubowanie, immatrykulacja oraz rozdanie indeksów studentom pierwszego roku. Następnie odśpiewano hymn Gaudeamus Igitur.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród najlepszym za wyniki w nauce.

Teraz pożegnano Absolwentów, wręczono im dyplomy oraz okolicznościowe broszury Absolwenci 2008. Najlepsi spośród nich wystąpili uroczyście w specjalnie przygotowanych togach.


Wykład inauguracyjny wygłosiła w tym roku prof. Maria Kosek-Wojnar, a tytuł jego brzmiał: „Czy można skonstruować dobry system podatkowy”.


Na zakończenie części oficjalnej w Oratorium Św. Kingi wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy.


W późnych godzinach wieczornych nastąpiło tradycyjne już spotkanie Władz Uczelni z gośćmi w Auli WSE. Wzięli w nim również udział studenci zarówno Absolwenci jak i stypendyści.

Galeria zdjęc:
 
Powrót