BOCHEŃSKI UNIWERSYTET OTWARTY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BOCHNI

BOCHEŃSKI UNIWERSYTET OTWARTY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BOCHNI
11 marca 2009

– ROZDANIE CERTYFIKATÓW (ŚWIADECTW)

– ROZPOCZĘCIE KOLEJNEGO SEMESTRU – pierwszy wykład

 

W środę 11 marca 2009 roku miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnikom Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, który rozpoczął działalność 4 marca 2008.

     W uroczystości ze strony Uczelni uczestniczyli: Rektor Uczelni prof. dr hab. Ryszard Szewczyk, Kanclerz mgr Jerzy Wojnar oraz Prorektor dr inż. Andrzej Sułkowski.

     Uroczystość otworzył Rektor Uczelni prof. dr hab. Ryszard Szewczyk, który powitał wszystkich uczestników i wręczył Certyfikaty. Certyfikaty otrzymali tylko słuchacze, którzy regularnie uczęszczali na zajęcia BUO w  dwu semestrach, letnim i zimowym.

     W trakcie trwania zajęć BUO został zorganizowany kurs komputerowy, który zrealizowano w styczniu i lutym 2009. Był to kurs „PODSTAWY OBSŁUGI KOPUTERA”, obejmował 36 godzin i  każdy mógł w nim wziąć udział.

     Wszyscy, którzy ukończyli kurs również otrzymali certyfikaty, które wręczyła prowadząca kurs mgr inż. Małgorzata Rogozińska.

     Uczestnicy podziękowali Władzom Uczelni,  za pracę włożoną w przygotowanie i zorganizowanie Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, czego wyrazem były złożone na ręce Rektora kwiaty. W trakcie  trwania zajęć mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, poznania interesujących ludzi, rekrutujących się spośród kadry naukowej krakowskich uczelni i prowadzenia ciekawych dyskusji, które trwały nieraz wiele godzin. Bocheński Uniwersytet Otwarty okazał się na tyle ciekawą i potrzebną inicjatywą, że prawie wszyscy uczestnicy „zapisali się” na wykłady w następnym roku (2009).

     Podziękowano również Małgosi Rogozińskiej, prowadzącej kurs komputerowy za wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie zajęć.

 

     Następnie odbył się pierwszy wykład kolejnego semestru BUO. Wykład wygłosił dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ale także wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych, na temat „Renesans w Krakowie”. Zdaniem słuchaczy bardzo ciekawy; już liczą na kolejne spotkania z Profesorem.

 

     Organizatorzy jak zawsze zapraszają w każdą środę o godzinie 18:00 do siedziby uczelni przy ul. Trudnej 1, i to nie tylko stałych słuchaczy, lecz wszystkich, którzy spragnieni są wiedzy i kontaktu z ciekawymi ludźmi. Program spotkań jest bardzo urozmaicony, np. na kolejnym spotkaniu 18 marca profesor Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi problematykę organizmów modyfikowanych genetycznie pod kątem: za czy przeciw. Pełny wykaz tematów i wykładowców można znaleźć na stronie www.wse.bochnia.pl.

 

Galeria zdjęc:
 
Powrót