10 rok akademicki w WSE rozpoczęty!

Inauguracja nowego roku akademickiego – 1 października 2009-11-05

– Indeksy, dyplomy, przemówienia –

To już po raz dziesiąty Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni inaugurowała rok akademicki. Podczas czwartkowej uroczystości w Oratorium Św. Kingi do społeczności uczelni przyjęto nowych studentów, którzy po złożeniu stosownego ślubowania i pasowaniu przez nowego rektora uczelni - prof. WSE dr Elżbietę Maciejowską - odebrali swoje indeksy.

W tym roku inauguracji kolejnego roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni dokonała prof. WSE dr Elżbieta Maciejowska, która od 1 września jest nowym rektorem uczelni.

We czwartek 1 października tradycyjnie już w Oratorium Św. Kingi spotkali się pracownicy naukowi, wykładowcy, przyjaciele uczelni oraz studenci. Było pasowanie, ślubowanie, wręczanie indeksów oraz legitymacji. W tym roku naukę w murach bocheńskiej szkoły wyższej rozpoczyna 120 studentów. Ze statystyk wynika, że szkoła cieszy się rosnącą popularnością, w sumie liczy 420 żaków, a w roku 2009 naukę ukończyło 91 absolwentów.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice Św. Mikołaja o godz. 16:30

Po przejście z Bazyliki Św. Mikołaja do Oratorium Św. Kingi – w “towarzystwie Najemników Bocheńskich” o godz 17:00 rozpoczęła się część oficjalna w Oratorium Św. Kingi- hymnem Gaude Mater Polonia.

Następnie wystąpiła Pani Rektor. Pani Rektor powitała serdecznie gości, którzy zechcieli zaszczycić swoją obecnością tę uroczystość:

Członków Rady Patronackiej Uczelni, dyrektorów szkół z Bochni i okolicy, członków Bocheńskiego Chóru Kameralnego “Solt Singers”, działającą po patronatem naszej Szkoły grupę Najemników Bocheńskich pod wodzą p. Krzysztofa Kasprzyka, członków społeczności akademickiej: nauczycieli akademickich, pracowników administracyjno-technicznych i studentów, w tym także studentów Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, którego działalność stała się istotnym elementem naszej oferty edukacyjnej.

Szczególnie serdecznie powitała Pani Rektor studentów I roku, którzy dzisiaj właśnie staną się pełnoprawnymi członkami tej społeczności oraz absolwentów.

Pożegnano również tych, którzy odeszli na zawsze i uczczono ich pamięć chwilą zadumy:

 1. Bardzo dobrą studentkę i absolwentkę p. Ewę Mikulską która zmarła w kilka tygodni po obronie pracy dyplomowej,

 2. P. Antoniego Gorzelskiego, emerytowanego pracownika technicznego Szkoły.

Rozpoczynając dzisiaj dziesiąty – jubileuszowy - rok akademicki w historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Pani Rektor uczyniła pewne podsumowania, a także zaprezentowała plany rozwoju. Szczególnie podkreśliła powołania dwóch nowych kierunków: kulturoznawstwa (stąd obecność grupy Najemników Bocheńskich) – ze specjalnościami menedżer kultury i kulturoznawstwo międzynarodowe oraz filologii angielskiej, ze specjalnościami: - nauczycielską, obejmującą nauczanie języka angielskiego i nauczanie wiedzy z zakresu edukacji europejskiej, - język angielski w biurze i biznesie.

Nowe kierunki zostaną uruchomione w lutym, a najpóźniej w październiku przyszłego roku.

W ciągu tych dziesięciu lat, powiedziała Pani Rektor, Uczelnia nasza wrosła w pejzaż miasta Bochni i powiatu bocheńskiego, co nie byłoby możliwe bez przychylności i pomocy władz miejskich, gminnych i powiatowych. Znaczne zainteresowanie różnymi formami jej działalności świadczy o tym, że jej założyciele trafili w potrzeby edukacyjne regionu. Uczelnia spełnia więc swoją misję, zakładającą stworzenie mieszkańcom mniejszych miejscowości warunków do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, zdobywania i poszerzania wiedzy.

Kończąc Pani Rektor życzyła:

- studentom – aby lata spędzone w naszej Uczelni były okresem rozwoju intelektualnego i duchowego, okresem wytężonej pracy, ale i satysfakcji z osiągniętych wyników,

- absolwentom – aby wiedza zdobyta w naszej Uczelni stała się podstawą sukcesów w dalszej nauce i pracy zawodowej,

- wszystkim obecnym, ale i nieobecnym przyjaciołom i sympatykom naszej Uczelni – sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Rok akademicki 2009/2010 został rozpoczęty jak co roku maksymą:

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT.

CO OZNACZA: OBY TO BYŁO DLA DOBRA, SZCZĘSCIA I POMYŚLNOŚCI.

Z kolei Przewodniczący Samorządu Studenckiego, Krzysztof Pławecki powitał Gości, nowych studentów oraz Absolwentów.

Adresy i listy skierowane do WSE odczytał dr Andrzej Sułkowski. A mianowicie:

  1. List z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej
  2. List z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ( Rektor tej Szkoły – dr Antoni Komendera)
  3. List z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczna w Tarnowie (Rektor – prof. dr hab. Zenon Muszyński)
  4. List od Posła na sejm RP – Jana Musiała

Teraz nastąpiła immatrykulacja studentów I roku: Ślubowanie studentów i rozdanie indeksów.

Odśpiewano hymn “Gaudeamus Igitur”.

Następnym punktem programu było wręczenie nagród za wyniki w nauce.

Stopień bardzo dobry na dyplomie uzyskali:

  1. Palej Marzena
  2. Dadej Beata
  3. Ważydrąg Ewa
  4. Olipra Marta
  5. Przybyłko Małgorzata
  6. Seweryn Anna
  7. Goryczka Krzysztof
  8. Mróz Małgorzata
  9. Sitko Małgorzata
  10. Urych Edyta
  11. Morońska Sabina
  12. Styrna Katarzyna
  13. Cefal Anna
  14. Bilska Jadwiga
  15. Śp. Mikulska Ewa

Następnym punktem programu była prezentacja pracy dyplomowej absolwentki Jadwigi Bilskiej na temat:

“BEZROBOCIE W GMINIE BOCHNIA I KOSZTY JEGO OGRANICZANIA W LATACH 2004-2007”

Potem nastąpiło pożegnanie Absolwentów i wręczenie im dyplomów.

Dyplomy wręczono również Absolwentom BUO.

Wykład inauguracyjny wygłosił w tym roku prof. WSE dr. hab. Ryszarda Szewczyka . Tematem wykładu był: “SPOSÓB NA KRYZYS?”

A oto co w dużym skrócie powiedział prof. Ryszard Szewczyk:

“Znak zapytania w tytule jest jak najbardziej zasadny, ponieważ główną tezą tego wykładu jest bardzo dobitne stwierdzenie, że finansowanie przez rządy na całym świecie programów antykryzysowych za pomocą pieniędzy tworzonych w tym celu na “sfinansowanie” deficytów budżetowych w sensie czysto formalnym nie różni się niczym od puszczania przez fałszerzy w obieg banknotów wyprodukowanych przez nich w podziemnych drukarniach. I w jednym i drugim wypadku oznacza bowiem, że płacący takim pieniądzem otrzymują realne dobra i usługi bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego z ich strony. W ten sposób zostaje złamana podstawowa zasada wymiany rynkowej, a mianowicie wzajemność świadczeń. Jednakże w sensie etycznym działanie władz posługujących się takim pieniądzem zasługuje na szczególne potępienie. O ile bowiem przed działaniami fałszerzy pieniędzy obywateli chroni prawo, o tyle przed oszukańczymi działaniami państwa jego obywatele nie mają żadnej ochrony. Dodatkowego “smaczku” dodaje sprawie fakt, że w znakomitej większości zwykli obywatele nie mają świadomości, że są w taki sposób oszukiwani, a za inflację objawiającą się nieustannym wzrostem cen, która jest nieuchronnym skutkiem opisanych działań państwa, obwiniają “chciwych” przedsiębiorców i kupców. W taki sposób rządzący osiągają za jednym razem co najmniej trzy cele:

  • kupują sobie wdzięczność tych, do których trafiają pieniądze z rożnych programów antykryzysowych,
  • uchodzą za obrońców zwykłych ludzi przed pazernością kapitalistów
  • pozbywają się dzięki inflacji części zaciągniętych długów”

Odśpiewaniem Hymnu państwowego zakończyła się część oficjalna 10-tej inauguracji roku akademickiego w WSE.

Następnie władze wieczór zaproszeni goście przeszli do szkoły gdzie zakończono uroczysty wieczór tradycyjnym spotkaniem Władz Uczelni z gośćmi w Auli WSE.

Galeria zdjęc:
 
Powrót