INAUGURACJA BUO - 18 LISTOPADA 2009

BOCHEŃSKI UNIWERSYTET OTWARTY

PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BOCHNI

PIERWSZY WYKŁAD

    W dniu 18 listopada 2009 roku został zainaugurowany uroczyście nowy cykl zajęć w ramach Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, z udziałem JM Rektora WSE w Bochni Pani prof. Elżbiety Maciejowskiej, Kanclerza Pana mgr Jerzego Wojnara oraz Pana dr inż. Andrzeja Sułkowskiego – Prorektora WSE w latach 2000 – 2009, odpowiedzialnego za utworzenie i działalność BUO. Z satysfakcją odnotowaliśmy także udział przedstawiciela redakcji Dziennika Polskiego Pana red. Przemysława Koniecznego.

    Po przywitaniu uczestników przez dr inż. A. Sułkowskiego, głos zabrała Pani Rektor, która wyraziła duże uznanie dla wszystkich uczestników, którzy od początku funkcjonowania BUO aktywnie uczestniczą w jego zajęciach oraz powitała nowych słuchaczy, stwierdzając jednocześnie, że uczelnia wciąż liczy na większe zainteresowanie, ze strony mieszkańców Bochni i okolic, tą niestandardową ofertą WSE wzbogacania wiedzy i wymiany doświadczeń. Jednocześnie zwróciła się do zebranych o większą inicjatywę i wskazywanie uczelni nowych obszarów tematycznych oraz sugestii co do treści i formy zajęć w przyszłości.

    Pan Kanclerz zachęcił uczestników do korzystania z dodatkowych form kształcenia oferowanych stałym słuchaczom BUO i podkreślił, że na prośbę części z nich w tym semestrze będzie kontynuowany kurs z zakresu technik informacyjnych. Zaznaczył też, że w przypadku wystarczającej liczby chętnych może zostać uruchomiony kurs z wybranego języka obcego, jak również kursy z innych dziedzin, którymi byliby zainteresowani słuchacze BUO.

    Po zakończeniu części oficjalnej, pierwszy wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/10 poprowadził Pan dr Marian Kęsek wieloletni pracownik Biblioteki Jagiellońskiej oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematyka i treść wykładu pt. Kultura sarmacka okazała się bardzo interesująca i po wykładzie wywiązała się długa dyskusja.

    Po zajęciach ze strony słuchaczy padło stwierdzenie: już czekamy niecierpliwie na kolejne spotkania w WSE. Taka reakcja uczestników jest dużą satysfakcją dla osób zaangażowanych w uczelni w działalność BUO.

Galeria zdjęc:
 
Powrót