Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

W poniedziałek, 1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 20007/2008 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Grono profesorskie oraz studenci licznie zgromadzili się aby powitać nadchodzący rok nauki.

Szeregi żaków powiększyły się o stu nowych studentów. I znów jak co roku - zgodnie z tradycją Rektor uderzając berłem w ramię, „pasował ich na studentów”, zaś pani dziekan wręczała indeksy. Najlepsi spośród studentów z poprzedniego roku – 34 osoby otrzymały stypendia naukowe. Pożegnano też Absolwentów – wszyscy otrzymali dyplomy licencjacie, a ośmiu najlepszych wystąpiło w togach.

Uroczystą inaugurację rozpoczęła Mszą Św. o godz. 15.30 koncelebrowana w Bazylice Św. Mikołaja. Po Mszy Św. uroczysta inauguracja odbyła się w Oratorium Św. Kingi o godz. 16.30; gdzie chór Pueri Cantores Sancti Nikolai przywitał wszystkich średniowieczną polską pieśnią Gaude Mater Polonia.

Uroczystość otworzył Rektor uczelni prof. dr hab. Ryszard Szewczyk, mówiąc: „Dzisiaj kolejna grupa blisko 100 studentów z Bochni i okolic rozpoczyna następny etap swojej wyprawy w przyszłość, wyprawy, która ma im zapewnić większe możliwości samorealizacji i ułatwić znalezienie swojego miejsca na ziemi na całe dorosłe życie. Cieszą się z tego wszyscy, którym leży na sercu rozwój naszej Uczelni i przyszłość naszej młodzieży, a więc zarówno założyciele i kadra naukowo-dydaktyczna, jak i licznie tu zgromadzeni goście.

Następnie rektor powitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, zaznaczając, że: Państwa obecność odczytuję nie tyle i nie tylko jako wyraz sympatii do naszej Uczelni, ale zwłaszcza jako wyraz uznania dla tego, co – jako Uczelnia – robimy tu, w Bochni.

W następnych słowach rektor podkreślił, że:w południowej Polsce na wschód od linii Wisły jesteśmy bezkonkurencyjni w tym, co robimy.

        Po pierwsze oferujemy specjalności, których w tej części kraju nie ma w swojej ofercie żadna uczelnia wyższa, a są to: finanse publiczne, bankowość, rachunkowość i międzynarodowe stosunki finansowe. Jest wprawdzie także jeszcze informatyka w finansach i rachunkowości, ale jakoś nikt nie chce podjąć studiów w tym kierunku. A szkoda. Jest tak pewnie dlatego, że matematyka, bez której ani rusz na tej specjalności, nie cieszy się zbyt wielkim wzięciem wśród młodzieży.
     Po drugie, naszymi wykładowcami są najlepsi w tych dziedzinach specjaliści, których dorobek naukowy jest powszechnie znany i doceniany przez środowisko akademickie w Polsce.
     Po trzecie wreszcie, w odróżnieniu od wielu innych, specjalności oferowane przez naszą Uczelnię są potrzebne w każdej sferze działalności gospodarczej oraz w działalności wszystkich instytucji publicznych. Przydają się także bardzo w życiu prywatnym. Uczymy wszak spraw związanych z pieniądzem.


Parę słów poświęcił rektor programom studiów mówiąc, że są one: nowoczesne i w pełni odpowiadają standardom określanym przez stosowne władze. Zostało to potwierdzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która w połowie czerwca oceniała jakość kształcenia w naszej Uczelni. Wyrazem wysokiej oceny tej jakości jest decyzja o przedłużeniu pozwolenia na działanie Uczelni na kolejne trzy lata, po upływie których Uczelnia zostanie poddana ponownej ocenie.

Dodał również, że: Od tego roku akademickiego zmieniamy program studiów i skracamy czas ich trwania dla studentów rozpoczynających studia teraz do trzech lat (sześciu semestrów).

Później mówił o stypendiach: Warto podkreślić, że nasi studenci korzystają z szerokiego programu pomocy materialnej; podobnie jak studenci w Uczelniach państwowych dostają stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i różne zapomogi, a także – co mnie szczególnie cieszy – stypendia za wyniki w nauce.

Rektor mówił też o praktykach zagranicznych: W tym roku dostaliśmy, we współpracy z Małopolską Wyższa Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, pewną pulę środków na finansowanie praktyk naszych studentów w krajach Unii Europejskiej. Zachęcam więc młodych adeptów finansów do tego, aby skorzystali z nadarzającej się okazji i wybrali się na taką praktykę.

Swoje interesujące wystąpienie zakończył pan rektor życzeniami: aby czas, który spędzą w murach Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, był dla nich czasem rozwoju intelektualnego i duchowego, ale także, aby był czasem, który zawsze będzie kojarzył się z tym, co dobre i przyjemne.

Rektor już po raz ósmy ogłosił rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni za rozpoczęty, wygłaszając tradycyjną w takich przypadkach formułę:

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT,
czyli:
OBY TO BYŁO DLA DOBRA, SZCZĘŚCIA I POMYŚLNOŚCI

Później odbyły się: ślubowanie, immatrykulacja i wręczenie indeksów studentom pierwszego roku. Nowo przyjętym w poczet studentów odśpiewano hymn Gaudeamus Igitur.

Następnym punktem programu było wręczenie stypendiów naukowych 34 studentom ze średnią za wyniki w nauce między 4,87 a 4,0.

Potem nastąpiło pożegnanie Absolwentów, wręczenie dyplomów i specjalnie na tę okazję wydrukowanych broszurek Absolwenci 2007 zawierających krótką charakterystykę oraz zdjęcie każdego z kończących WSE studenta. Najlepsi z Absolwentów wystąpili w specjalnie przygotowanych na ten cel togach.

Teraz jedna z wyróżnionych absolwentek Iwona Rudnik zreferowała swą pracę licencjacką, na temat: „Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej na przykładzie Firmy X.”

Zaś dr Danuta Krzywda prof. WSE wygłosiła wykład inauguracyjny pt: „Perspektywy zmian rachunkowości w Polsce” Na koniec odśpiewano hymn państwowy.

Ostatnim punktem programu było tradycyjne spotkanie Władz Uczelni z gośćmi w Auli WSE. Wzięli w nim również udział wyróżnieni studenci zarówno Absolwenci jak i stypendyści.

Stypendia naukowe otrzymali:

1) Jankowicz Izabela 4,87 550 zł
2) Stal Iwona 4,73 525 zł
3) Sarlińska Anna 4,73 525 zł
4) Morońska Sabina 4,69 500 zł
5) Duda Monika 4,69 500 zł
6) Styrna Katarzyna 4,69 500 zł
7) Nowak Sławomir 4,69 500 zł
9) Urych Edyta 4,65 500 zł
8) Seweryn Anna 4,65 500 zł
10) Mróz Małgorzata 4,65 500 zł
11) Goryczka Krzysztof 4,65 500 zł
12) Dadej Beata 4,62 500 zł
13) Gołębiowska Katarzyna 4,62 500 zł
14) Jajkowicz Agnieszka 4,62 500 zł
15) Maśko Anna 4,62 500 zł
16) Bucenko Grzegorz 4,62 500 zł
17) Batko Małgorzata 4,59 475 zł
18) Babich Iwona 4,56 475 zł
19) Przybyło Małgorzata 4,54 475 zł
20) Fasuga Adam 4,5 475 zł
21) Włudyka Łucja 4,5 475 zł
22) Ważydrąg Ewa 4,5 475 zł
23) Mikulska Ewa 4,5 475 zł
24) Rejduch Anna 4,5 475 zł
25) Zielińska Marta 4,5 475 zł
26) Forgiel Kinga 4,5 475 zł
27) Bilska Jadwiga 4,46 450 zł
28) Nowak Jan 4,44 450 zł
29) Krawczyk Joanna 4,44 450 zł
30) Stanisławczyk Edyta 4,44 450 zł
31) Szot Renata 4,44 450 zł
32) Kuchnik Monika 4,44 450 zł
33) Subtelna Anna 4,44 450 zł
34) Świątek Anna 4,4 450 zł


Najlepsi Absolwenci

1) Gogola Paweł studia dzienne
2) Czesak Iwona studia zaoczne
3) Grabarz Maria studia zaoczne
4) Kudła Renata studia zaoczne
5) Mikulska Lesława studia zaoczne
6) Palej Monika studia zaoczne
7) Rudnik Iwona studia zaoczne
8) Tota Anna studia zaoczne

Galeria zdjęc:
 
Powrót