DZIEŃ OTWARTY UCZELNI

TURNIEJ WIEDZY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

 

 

W sobotę 19 czerwca o godzinie 17.00. zapraszamy do uczestnictwa w Dniu Otwartym Uczelni w ramach obchodów 10-lecia Uczelni.

W programie uroczystości miał miejsce Turniej Wiedzy Ekonomiczno Społecznej dla tegorocznych maturzystów.

 

Na początek Rektor WSE prof. dr Elżbieta Maciejowska powitała Gości w osobach:

Burmistrza - Bogdana Kosturkiewicza, Starosty – Jacka Pająka, Dyrektora Banku BGŻ pani Magdaleny Karłowicz-Żaczek oraz pani mgr Anny Chmiel. 

Pani Rektor powitała również uczniów uczestników półfinału i finału Turnieju Wiedzy Społeczno Ekonomicznej.

Pani Rektor uczyniła pewne podsumowania w związku z obchodami 10-lecia Uczelni.

W ciągu tych dziesięciu lat, powiedziała Pani Rektor, Uczelnia nasza wrosła w pejzaż miasta Bochni i powiatu bocheńskiego, co nie byłoby możliwe bez przychylności i pomocy władz miejskich, gminnych i powiatowych. Znaczne zainteresowanie różnymi formami jej działalności świadczy o tym, że jej założyciele trafili w potrzeby edukacyjne regionu. Uczelnia spełnia więc swoją misję, zakładającą stworzenie mieszkańcom mniejszych miejscowości warunków do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, zdobywania i poszerzania wiedzy

 

Następnie dr Andrzej Sułkowski mówił planach na przyszłość, a więc o powołaniu dwóch nowych kierunków: kulturoznawstwa – ze specjalnościami menedżer kultury i kulturoznawstwo międzynarodowe oraz filologii angielskiej, ze specjalnościami: - nauczycielską, obejmującą nauczanie języka angielskiego i nauczanie wiedzy z zakresu edukacji europejskiej, - język angielski w biurze i biznesie.

 

Kanclerz WSE mgr Jerzy Wojnar zreferował krótko sprawę stypendiów: za wyniki w nauce, socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

 

Później nastąpił półfinał oraz finał TWSE w wyniku którego wyłonionych zostało sześciu zwycięzców:

1. Andrzej Włudyka ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku)

2. Mirosław Węgrzyn ( Zespół Szkół nr 3 - Bochnia)

3. Kaudia Lis ( Zespół Szkół nr 3 - Bochnia)

4. Artur Trzeciak ( Zespół Szkół nr 3 - Bochnia)

5. Mariola Latowska ( Zespół Szkół w Dobczycach)

6. Mariusz Serafin (Zespół Szkół w Dobczycach)

 

Troje spośród nich otrzymało indeksy WSE a są to następujący uczniowie:

1. Andrzej Włudyka

2. Mirosław Węgrzyn

3. Kaudia Lis

 

Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Rektor oraz Kanclerz WSE.  Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor również obdarowali zwycięzców.

 

Miłym urozmaiceniem był krótki referat Krzysztofa Kasprzyka  na temat „Wikingowie – kupcy i odkrywcy”.

Oprawę uroczystości stanowili „Najemnicy Bocheńscy” pod wodzą Krzysztofa Kasprzyka, którzy zaprezentowali pokaz rzemiosł dawnych (hafty, krajki, plecionki, szewstwo, krawiectwo, rzeźbiarstwo) oraz przedstawili pokaz walk i krótką inscenizację historyczną.

 

Sobotnia uroczystość zakończyła się lampką wina i poczęstunkiem sali biblioteki WSE.

Galeria zdjęc:
 
Powrót