Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów WSE

Z inicjatywy grupy absolwentów naszej uczelni, głównie z rocznika 2007, w dniu 27 lutego 2011 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. W trakcie posiedzenia wybrano Komitet Założycielski oraz zatwierdzono statut organizacji.

Obecnie podjęta została procedura rejestracji Stowarzyszenia, zgodnie z którą – po uzyskaniu akceptacji organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniami, w naszym przypadku starosty bocheńskiego, stowarzyszenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i będzie wówczas mogło rozpocząć nabór członków.

Inicjatorzy liczą na członkowstwo większości absolwentów, a w przyszłości ich aktywne uczestniczenie w działalności organizacji.

 
Powrót