15 czerwca 2011- ROZDANIE DYPLOMÓW - OSTATNI WYKŁAD

BOCHEŃSKI UNIWERSYTET OTWARTY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BOCHNI

 

We środę 1 czerwca 2011 roku  po raz ostatni w tym roku akademickim spotkali się uczestnicy Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego. W tym dniu bowiem otrzymali DYPLOMY BUO.

Odbył się również ostatni pożegnalny wykład, który wygłosił dr Andrzej Sułkowski. Tematem wykładu były ubezpieczenia. Zaś tytuł wykładu brzmiał: „Wysokość dotacji z budżetu państwa i wielkość świadczenia emerytalno-rentowego w ubezpieczeniach społecznych RP. Analiza własna.”

W uroczystości ze strony uczelni uczestniczyli: Kanclerz mgr Jerzy Wojnar oraz dr inż. Andrzej Sułkowski.

Kanclerz powitał wszystkich przybyłych i zaprosił do uczestnictwa w wykładach w roku następnym wszystkich spragnionych wiedzy i kontaktu z ciekawymi ludźmi.

Kanclerz zaproponował również dyskusję wraz z sugestiami uczestników BUO odnośnie tematyki wykładów w przyszłym roku akademickim.

Później nastąpiło wręczenie Dyplomów. Otrzymali je słuchacze, którzy regularnie uczęszczali na zajęcia BUO w dwu semestrach, zimowym i letnim (a takich była większość).

Pani mgr Alicja Parwa, która jest historykiem i która od początku wytrwale uczestniczy w zajęciach Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego w gorących słowach podziękowała władzom uczelni za inicjatywę stworzenia ciekawych wykładów, spotkań i dyskusji. Okazuje się, że ten pomysł, to był tak zwany „strzał w dziesiątkę”. Z roku na rok liczba uczestników rośnie, a i pomysłów nie brakuje im również, jak mieliśmy się okazję wkrótce przekonać. Niestety do zrealizowania tego wszystkiego (wspólne wyjazdy do teatru, wycieczki itd.), czego wszyscy byśmy sobie życzyli, potrzebne są nakłady finansowe. Ale marzenia też są ważne, zaś życie pokaże, które pomysły i w jakim stopniu uda się zrealizować.

Do wystąpienia Pani Alicji dołączyli również inni uczestnicy BUO, chwaląc wysoki poziom wykładów i różnorodną interesującą tematykę zajęć. Wspominano też ulubionych wykładowców, a wśród nich prof. Aleksandra Krawczuka, który był gościem BUO aż dwa razy i zapowiedział, że to jeszcze nie koniec. Tak więc podziękowaniom nie było końca.

Później odbył się wykład dr A. Sułkowskiego i tak zakończył się rok akademicki Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego.

Galeria zdjęc:
 
Powrót