OSTATNIE ZAJĘCIA BUO W ROKU AK. 2011/12

      Po tej uroczystości odbył się wykład mgr Włodzimierza Jasińskiego, aktora a także filologa, autora sztuk i innych tekstów teatralnych, także pedagoga oraz jurora wielu konkursów poetyckich i teatralnych. Wykład dotyczył różnic między aktorstwem teatralnym i filmowym, a rozważania teoretyczne ilustrowane były licznymi odniesieniami do praktyki, w oparciu o doświadczenia własne oraz przyjaciół aktorek i aktorów, a także wynikające ze współpracy z wieloma reżyserami. Zarówno podczas wykładu jak i po nim, w trakcie dyskusji, słuchacze prezentowali swoje opinie na temat sztuki aktorskiej, a Pan Włodzimierz Jasiński przywołał szereg przykładów i wspomnień ze swojej wieloletniej pracy w teatrze STU i innych teatrach krakowskich.

Galeria zdjęc:
 
Powrót