Rozdanie dyplomów - 12 Lipca 2006

110 absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, którzy obronili swoje prace licencjackie w tym roku, odebrało we środę dnia 12 lipca dyplomy ukończenia uczelni. Ci z najlepszymi wynikami wystąpili na uroczystości w eleganckich togach.

Uroczystości odbyły się w siedzibie WSE w Bochni przy ul. Trudnej 1

Zebrani powitali brawami wejście Senatu, zaraz też nastąpiło odśpiewanie „Gaude Mate”.
Następnie Rektor dr hab. Ryszard Szewczyk prof. WSE witając wszystkich przybyłych Gości, powiedział:
Rozpoczynając dzisiejszą uroczystość, chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych, a w szczególności przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta i powiatu.
Osoby te są równocześnie członkami Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni.
Witam pozostałych członków Rady Patronackiej
Witam dyrektorów szkół średnich, które współpracują z nasza Uczelnią
Witam członków Senatu i przedstawicieli nauczycieli akademickich naszej Uczelni.
Witam wreszcie wszystkich niewymienionych z nazwiska gości, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością, no i – oczywiście – witam serdecznie tych, którzy są podstawowym powodem naszej dzisiejszej uroczystości, naszych tegorocznych absolwentów.


W dniu dzisiejszym oficjalnie żegna się z naszą Uczelnią kolejna już grupa 110 absolwentów ze studiów dziennych i zaocznych. Spędzili tu trzy i pół roku, zdobywając wiedzę, która będzie stanowić dla nich przepustkę do różnych stanowisk w życiu publicznym i gospodarczym naszego Miasta i Regionu. Stopień opanowania tej wiedzy jest zróżnicowany, tak jak różni są ci, którzy siedzą na krzesłach przeznaczonych dla absolwentów. Z całą pewnością jednak wszyscy są bardziej dojrzali i mają więcej wiedzy i różnych innych umiejętności, niż mieli, wstępując w mury tej Uczelni.

Jest to przede wszystkim zasługa nauczycieli akademickich, którzy starali się przekazywać im swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie naukowe i życiowe. Im wszystkim, i tym obecnym na dzisiejszej uroczystości, i tym, których tu dzisiaj z różnych przyczyn nie ma, chciałbym serdecznie podziękować za wysiłek wkładany w kształtowanie umysłów i charakterów naszych studentów.

Dziękuję szczególnie promotorom prac dyplomowych, którzy prowadzili swoich podopiecznych przez najtrudniejszy okres, kiedy trzeba było udowodnić, że potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania różnych problemów praktycznych, podejmowanych w ich pracach dyplomowych.

Dziękuję Pani Dziekan za dbanie o właściwą realizację programu dydaktycznego i o różne bieżące sprawy naszych studentów. Dziękuję Panu Kanclerzowi za sprawne i rzetelne pilnowanie spraw stypendialnych naszych studentów. Dziękuję paniom z dziekanatu, które matkowały studentom przez cały okres ich pobytu w Uczelni, i wszystkim pozostałym pracownikom naszej Uczelni, bez pracy których nie mogłaby ona normalnie funkcjonować.

Szanowni Państwo,
Finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło. Niech więc nastąpi ów finał, na który pracowali przez siedem semestrów. Bardzo proszę Panią Dziekan o pokierowanie operacją wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom.

Po tych słowach nastąpiło wręczenie dyplomów Absolwentom, oraz nagród najlepszym spośród nich.
Następnie wszyscy wspólnie odśpiewali hymn studencki Gaudeamus Igitur
Uroczystość odbywającą się w murach szkoły wzbogaciła krótka prezentacja pracy dyplomowej jednego z wyróżnionych absolwentów Piotra Pagacza na temat”Wartość poznawcza sprawozdań finansowych jednostek niepodlegających obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań na przykładzie BETA Sp. z o.o.”. Wykład wygłosił też Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dr Janusz Kot - „Gwarancje jawności i przejrzystości w działaniu organów samorządowej administracji publicznej”.
Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości wznieśli toast lampką szampana, w czasie którego słuchano piosenek w wykonaniu Justyny Sumary i Agnieszki Strózik.

Galeria zdjęc:
 
Powrót