O uczelni
 
Uczelnia bocheńska została utworzona w roku 2000 na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-490/EKo/2000 z dnia 17.08.2000 r., po wpisaniu do Rejestru Wyższych Szkół Niepublicznych pod nr 47. Pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni prowadziła studia wyższe na kierunku Finanse i rachunkowość do marca 2014 roku.


Po konsolidacji z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, decyzją Ministra nr DKN.ZNU.6013.7.2014.2.MC z dnia 1 marca 2014 roku, nastąpiło przekształcenie WSE w Bochni w Wydział Zamiejscowy w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach (StSW – to nazwa jaką przyjęła uczelnia kielecka po konsolidacji). W wyniku tych działań została poszerzona znacząco oferta edukacyjna uczelni w Bochni.
 
Powrót