O uczelni
 

Wydziałem Zamiejscowym w Bochni kierują:


Dziekan Wydziału – prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (później Akademia Ekonomiczna, a obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), w której też uzyskał doktorat i habilitację z zakresu finansów międzynarodowych. Przez pewien czas, do 2006 roku, kierownik Katedry Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współzałożyciel i przez 9 lat rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. W latach 2006-2014 profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Aktualnie profesor nadzwyczajny Wydziału Zamiejscowego w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Inicjator nowej dyscypliny naukowej, jaką jest Ekonomia personalistyczna.

Dyrektor Wydziału - mgr Jerzy Wojnar, specjalista w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, długoletni szef służb finansowych Huty Sendzimira, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych PPU Zakład Automatyki HTS Sp. z o.o. do końca roku 2006, współzałożyciel i kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, aż do jej przekształcenia w Wydział Zamiejscowy StSW w Kielcach.

 
Powrót